PROHLÍDKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

podle ČSN 73 2604

Používáte při své činnosti ocelové konstrukce jako např. ocelové haly, přístřešky, žebříky, regály, lávky, jeřábové dráhy, zásobníky sypkých hmot, adt.?
Tyto zařízení podléhají pravidelné revizi dle ČSN 73 2604 ve stanovených intervalech.
Sankce od Inspektorátu práce za neprovedené pravidelné revize mohou být až 2 mil. Korun.


Provádíme pravidelné kontroly a revize ocelových konstrukcí.
Každá kontrola začíná podrobným auditem dokumentace a stavu provádění kontrol ocelových konstrukcí.

Neváhejte nás kontaktovat pro vypracování nezávazné cenové nabídky.
Cena kontroly již od 4000 Kč.


Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na tel.: 605 409 987 nebo email: info@mksafety.cz


ZAVŘÍT

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

pro právnické a fyzické osoby, obecní a městské úřady a jiná zařízení

Kontaktujte mě

MK Safety

Kompletní nabídka služeb v oblasti BOZP a PO pro právnické a fyzické osoby, obecní a městské úřady, školy a jiná zařízení.Nabízíme Vám ucelený rozsah TRVALÉ NEBO JEDNORÁZOVÉ SPOLUPRÁCE, který Vám usnadní práci v péči o zaměstnance, hodnocení rizik a vedení dokumentace v BOZP a PO.

Spolupráce

Nabízíme Vám ucelený rozsah trvalé nebo jednorázové spolupráce, která Vám usnadní práci v péči o zaměstnavatele, hodnoceni rizik a vedení dokumentace v BOZP.Klademe důraz na flexibilitu, operativnost a jednoduchost při poskytování služeb našim klientům. Dokážeme se přizpůsobit specifickým přáním a požadavkům našich zákazníků a také dokážeme na ně umíme operativně reagovat. Každý si zaslouží individuální přístup, každý klient je pro nás důležitý.

Služby

Nabízíme Vám kompletní, profesionální a ekonomicky velmi výhodné řešení Vašich povinností a potřeb při vypracování, vedení a správě interních firemních dokumentů, předpisů a nařízení, spolu s organizováním zákonem požadovaných školení ve vztahu k BOZP a PO.

Bezpečnost a hygiena práce

 • Konzultační poradenská činnost
 • Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
 • Kategorizace prací a pracovišť
 • Zpracování dokumentace
 • Hygiena práce
 • Pracovní úrazy

Požární ochrana

 • Konzultační poradenská činnost
 • Výkon osoby odborně způsobilé v PO
 • Zpracování dokumentace
 • Začlenění provozovaných činností do kategorií
 • Preventivní požární prohlídky
 • Odborná příprava požární ochrany

Školení BOZP a PO

 • Tematický a časový harmonogram školení
 • Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců
 • Školení BOZP a PO ostatních zaměstnanců
 • Školení zaměstnanců externích firem
 • Školení požárních preventivních hlídek
 • Školení řidičů referenčních vozidel do 3,5 t

Revize a kontroly

 • Činnost revizního technika ocelových konstrukcí
 • Činnost revizního technika vyhrazených technických zařízení
 • Činnost revizního technika elektrických zařízení
 • Činnost revizního technika tlakových nádob stabilních
 • Činnost revizního technika plynových zařízení
 • Činnost revizního technika zdvihacích zařízení

E-shop

 • Bezpečnostní tabulky a značení
 • Bezpečnostní výrobky pro firmy
 • Lékárnička nástěnná, přenosná a výbava lékárničky
 • Bezpečnost pro domácnost a školy
 • Osobní ochranné pracovní pomůcky
 • Hasicí přístroje a příslušenství požární ochrany

Ostatní činnosti

 • Zavedení systému BOZP
 • Zastupování při kontrolách
 • Provádění externích auditů
 • Zajištění školení zvedacích zařízení
 • Zajištění školení vyhrazených technických zařízení
 • Firemní ekologie

Ceník

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.

ŽIVNOSTNÍK


od 1 800

Kč/Měsíc


STŘEDNÍ FIRMA


od 3 000

Kč/Měsíc


VELKÁ FIRMA


od 5 000

Kč/Měsíc
E-learning

Kromě klasického osobního školení nabízíme také školení formou e-learningu (online).
Tento typ školení je učený pro nevýrobní administrativní a obchodní společnosti s minimální mírou rizika (kategorie 1,2).NEBOJTE SE SLOŽITOSTÍ, VŠE JE NAPRSTO JEDNODUCHÉ !Budeme od Vás pouze potřebovat:

 • Jména a příjmení zaměstnanců
 • Datum narození
 • Jejich e-maily (pokud e-maily nemají, nevadí i s tím si poradíme)Po založení do našeho systému rozešleme na uvedené e-maily přihlašovací údaje s manuálem a odkazem do našeho systému. Zaměstnanec po přihlášení může procházet výuku (kterou lze kdykoli přerušit a znovu se k ní vrátit), následně je potřeba absolvovat test, po jeho úspěšném absolvování se ihned vygeneruje certifikát o absolvovaném školení - vše je ihned k dispozici!

NAŠE E-LEARNINGOVÁ (ONLINE) ŠKOLENÍ


Se skládají z interaktivní výuky (animace, kontrolní otázky, obrázky pro lepší přehlednost a další interaktivní prvky, díky nimž si uživatelé lépe zapamatují obsah školení). Školení je možné absolvovat kdykoliv přes standardní webový prohlížeč – není potřeba nic instalovat. Školení je k dispozici nejen v českém, ale také v anglickém jazyce.

Nabízené kurzy:


 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) pro vedoucí i ostatní zaměstnance
 • Požární ochrana (PO) pro vedoucí i ostatní zaměstnance
 • Řidiči zaměstnanci "REFERENTI" (REF)
 • První pomoc (PP)PŘIHLÁŠENÍ DO ONLINE ŠKOLENÍ https://www.e-skolitel.cz/cs/Pro bližší informace a ceny jednotlivých kurzů nás neváhejte kontaktovat.

Certifikáty a osvědčení

img
img
img

Reference

Seznam referencí poskytneme na vyžádání. Našimi zákazníky jsou občané, školy, státní instituce i firmy z různých oborů.

Rádi byste navázali spolupráci?

Kontaktujte nás

Kontaktní údaje

Martin Krůtil
IČ: 87327244
DIČ: CZ8309184598

Provozovna
REC Group s.r.o. (Kovosteel)
Brněnská 1372
686 03 Staré Město

Adresa
Petrov 509
696 65 Petrov
Česká republika

Tel: 605 409 987
Email: info@mksafety.cz
Web: www.mksafety.czKontaktní formulář