BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

pro právnické a fyzické osoby, obecní a městské úřady a jiná zařízení

Kontaktujte mě

MK Safety

Kompletní nabídka služeb v oblasti BOZP a PO pro právnické a fyzické osoby, obecní a městské úřady, školy a jiná zařízení.Nabízíme Vám ucelený rozsah TRVALÉ NEBO JEDNORÁZOVÉ SPOLUPRÁCE, který Vám usnadní práci v péči o zaměstnance, hodnocení rizik a vedení dokumentace v BOZP a PO.

Spolupráce

Nabízíme Vám ucelený rozsah trvalé nebo jednorázové spolupráce, která Vám usnadní práci v péči o zaměstnavatele, hodnoceni rizik a vedení dokumentace v BOZP.Klademe důraz na flexibilitu, operativnost a jednoduchost při poskytování služeb našim klientům. Dokážeme se přizpůsobit specifickým přáním a požadavkům našich zákazníků a také dokážeme na ně umíme operativně reagovat. Každý si zaslouží individuální přístup, každý klient je pro nás důležitý.

Služby

Nabízíme Vám kompletní, profesionální a ekonomicky velmi výhodné řešení Vašich povinností a potřeb při vypracování, vedení a správě interních firemních dokumentů, předpisů a nařízení, spolu s organizováním zákonem požadovaných školení ve vztahu k BOZP a PO.

Bezpečnost a hygiena práce

 • Konzultační poradenská činnost
 • Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
 • Kategorizace prací a pracovišť
 • Zpracování dokumentace
 • Hygiena práce
 • Pracovní úrazy

Požární ochrana

 • Konzultační poradenská činnost
 • Výkon osoby odborně způsobilé v PO
 • Zpracování dokumentace
 • Začlenění provozovaných činností do kategorií
 • Preventivní požární prohlídky
 • Odborná příprava požární ochrany

Školení BOZP a PO

 • Tematický a časový harmonogram školení
 • Školení BOZP a PO vedoucích zaměstnanců
 • Školení BOZP a PO ostatních zaměstnanců
 • Školení zaměstnanců externích firem
 • Školení požárních preventivních hlídek
 • Školení řidičů referenčních vozidel do 3,5 t

Revize a kontroly

 • Činnost revizního technika ocelových konstrukcí
 • Činnost revizního technika vyhrazených technických zařízení
 • Činnost revizního technika elektrických zařízení
 • Činnost revizního technika tlakových nádob stabilních
 • Činnost revizního technika plynových zařízení
 • Činnost revizního technika zdvihacích zařízení

E-shop

 • Bezpečnostní tabulky a značení
 • Bezpečnostní výrobky pro firmy
 • Lékárnička nástěnná, přenosná a výbava lékárničky
 • Bezpečnost pro domácnost a školy
 • Osobní ochranné pracovní pomůcky
 • Hasicí přístroje a příslušenství požární ochrany

Ostatní činnosti

 • Zavedení systému BOZP
 • Zastupování při kontrolách
 • Provádění externích auditů
 • Zajištění školení zvedacích zařízení
 • Zajištění školení vyhrazených technických zařízení
 • Firemní ekologie

Ceník

Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě cenově zvýhodněného smluvního vztahu.

E-learning

Kromě klasického osobního školení nabízíme také školení formou e-learningu (online).
Tento typ školení je učený pro nevýrobní administrativní a obchodní společnosti s minimální mírou rizika (kategorie 1,2).NEBOJTE SE SLOŽITOSTÍ, VŠE JE NAPRSTO JEDNODUCHÉ !Budeme od Vás pouze potřebovat:

 • Jména a příjmení zaměstnanců
 • Datum narození
 • Jejich e-maily (pokud e-maily nemají, nevadí i s tím si poradíme)Po založení do našeho systému rozešleme na uvedené e-maily přihlašovací údaje s manuálem a odkazem do našeho systému. Zaměstnanec po přihlášení může procházet výuku (kterou lze kdykoli přerušit a znovu se k ní vrátit), následně je potřeba absolvovat test, po jeho úspěšném absolvování se ihned vygeneruje certifikát o absolvovaném školení - vše je ihned k dispozici!

NAŠE E-LEARNINGOVÁ (ONLINE) ŠKOLENÍ


Se skládají z interaktivní výuky (animace, kontrolní otázky, obrázky pro lepší přehlednost a další interaktivní prvky, díky nimž si uživatelé lépe zapamatují obsah školení). Školení je možné absolvovat kdykoliv přes standardní webový prohlížeč – není potřeba nic instalovat. Školení je k dispozici nejen v českém, ale také v anglickém jazyce.

Nabízené kurzy:


 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) pro vedoucí i ostatní zaměstnance
 • Požární ochrana (PO) pro vedoucí i ostatní zaměstnance
 • Řidiči zaměstnanci "REFERENTI" (REF)
 • První pomoc (PP)PŘIHLÁŠENÍ DO ONLINE ŠKOLENÍ https://www.e-skolitel.cz/cs/Pro bližší informace a ceny jednotlivých kurzů nás neváhejte kontaktovat.

Certifikáty a osvědčení

img
img
img

Reference

Seznam referencí poskytneme na vyžádání. Našimi zákazníky jsou občané, školy, státní instituce i firmy z různých oborů.

Rádi byste navázali spolupráci?

Kontaktujte nás

Kontaktní údaje

Martin Krůtil
IČ: 87327244
DIČ: CZ8309184598

Provozovna I
Masarykova 378
696 62 Strážnice

Provozovna II
REC Group s.r.o. (Kovosteel)
Brněnská 1372
686 03 Staré Město

Adresa
Petrov 509
696 65 Petrov
Česká republika

Tel: 605 409 987
Email: info@mksafety.cz
Web: www.mksafety.czKontaktní formulář